Betingelser & vilkår

1. Hvad er 3bustilbud.dk?

3bustilbud.dk er et firma, der formidler kontakten mellem kunder og busselskaber. Kunder kan anvende 3bustilbud.dk som platform for at indhente tilbud på konkrete busture, få råd og vejledning samt oprette en profil.

3bustilbud.dk samarbejder med danske busselskaber og hjælper dagligt mange kunder med at finde den bedste og billigste pris på deres tur.

Følgende er en forklaring på, hvordan 3bustilbud.dk fungerer og hvordan de forskellige services kan bruges. 3bustilbud er et koncept, der tilbydes, udvikles og drives af

3bustilbud.dk

Vesterbrogade 36

8000 Aarhus C

Cvr-37398837

Tlf. 71 99 98 40 (mandag – fredag, 08.00 – 18.00)

E-mail: info@3bustilbud.dk

Følgende betingelser og beskyttelse af persondata gør sig gældende for 3bustilbud.dk.

Vi er engagerede i at beskytte og respektere dit privatliv, og i det følgende gør vi rede for, på hvilket grundlag vi behandler personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som du giver os.

Læs venligst hele teksten om betingelser og beskyttelse af persondata omhyggeligt, for at forstå vores synspunkter og praksis vedrørende dit brug af 3bustilbud.dk og dine personlige data.

Du kan ikke gøre brug af 3bustilbud.dk, hvis du ikke accepterer betingelserne.

2. Profil som kunde

Når du gør brug af 3bustilbud.dk opretter du automatisk også en profil. Ved oprettelse af profilen afgiver du nogle obligatoriske stamoplysninger, herunder dit navn, telefonnummer, e-mail-adresse samt oplysninger om den ønskede tur.

Det er ikke tilladt at bruge 3bustilbud.dk til at indhente priser på fiktive ture.

Din oprettede tur og dine kontaktoplysninger kan ses af de udvalgte busselskaber.

Din profil er personlig og det er strengt forbudt at oprette mere end en profil. Du må ikke udgive dig for at være en anden, end den du er./

Ved oprettelse af profil, får du tilsendt en e-mail med kodeord. Dette kodeord kan efterfølgende ændres til et af dit eget valg. Dit kodeord er personligt og må kun bruges af dig. Hvis du glemmer dit kodeord, kan du få et nyt ved at kontakte 3bustilbud.dk. Ved mistanke om misbrug, så kontakt 3bustilbud.dk, der kan spærre kodeordet og tildele et nyt.

3. Priser

Det er gratis at oprette en profil som kunde. Alle tilbud modtaget for ens behandling er uforpligtende. Såfremt anden aftale indgås, afregnes en eventuel pris herfor særskilt.

4. Ansvar for indhold

De oplysninger og det indhold du deler på 3bustilbud.dk, har du selv rådighed over hvem du vælger at dele med. Dermed er det dit valg, hvem der skal have adgang til dine oplysninger og indhold.

3bustilbud.dk påtager sig intet ansvar for dine oplysninger og hvem du vælger at dele disse med.

5. Retningslinjer for brug af 3bustilbud.dk

Du er berettiget til at bruge de funktioner som er tilgængelige på 3bustilbud.dk, dog forbeholder vi os retten til at løbende at ændre funktionaliteten på 3bustilbud.dk. Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til at lave pristjek busselskaberne imellem.

6. Oplysninger til dig på 3bustilbud.dk

Som oprettet kunde accepterer du, at 3bustilbud.dk og tilknyttede valgte busselskaber kan kontakte dig på din e-mail-adresse og telefonnummer. Herunder kan der forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra 3bustilbud.dk og 3bustilbud.dk’s samarbejdspartnere.

Dine oplysninger kan kun ses alene fra de busselskaber, der er blevet udvalgt til at give dig et tilbud. Her vil dine oplysninger anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af busturen.

3bustilbud.dk forbeholder sig retten til at anvende dine kontaktoplysninger, herunder forbeholder vi os retten til at kontakte dig vedrørende vigtige informationer, fx oplysninger om ændring af forhold for din bustur.

7. Anvendelse af dine oplysninger

3bustilbud.dk vil ikke overdrage eller bruge dine stamoplysninger, herunder din e-mailadresse til andre formål, end hvad der fremgår af disse betingelser og vilkår.

Du kan slette eller redigere din profil og dine oplysninger til enhver tid.

8. Rettigheder og indhold på 3bustilbud.dk

3bustilbud.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder, til 3bustilbud.dk og enerettighederne til varemærker, kode og grafiske elementer på 3bustilbud.dk. Herunder elementer der stilles til rådighed af 3bustilbud.dk i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos m.v.

Rettighederne til de oplysninger og materialer som bliver uploaded, tilkommer som udgangspunkt dem, der uploader materialet, hvilket du accepterer. 3bustilbud.dk, busselskaber og kundeprofiler kan uploade oplysninger og materialer. Som udgangspunkt vil disse oplysninger og materiale blive beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

Som kunde på 3bustilbud.dk må du anvende de oplysninger og materialer, der af 3bustilbud.dk stilles til rådighed til egne private formål.

Du må IKKE give andre adgang til brug af 3bustilbud.dk, der er til rådighed for dig. Det er strengt forbudt at kopiere oplysninger eller materialer til andre eller andre hjemmesider, herunder gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af oplysninger/materialet.

9. Persondata

Ved oprettelse af en kundeprofil på 3bustilbud.dk, indsamler og opbevarer 3bustilbud.dk stamdata, hvilket er nødvendigt for at kunne anvende bustilbud.dk.

3bustilbud.dk anvender ‘’cookies’’. Cookies bruges for at skabe den bedst mulige brugeroplevelse.

Behandling af alle personlige oplysninger sker i henhold til Personoplysningsloven.

De persondata, som du afgiver til os, indsamler vi og de bliver IKKE krypteret. Dine oplysninger er kun tilgængelige for dig og betroede ansatte hos 3bustilbud.dk.

3bustilbud.dk vil under ingen omstændigheder videregive disse data, medmindre du har givet dit samtykke hertil. Undtagelse hertil er, hvis lovgivningen pålægger det, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

Bliver du bekendt med, at oplysninger som 3bustilbud.dk har registreret på din profil er forkerte, kan du til enhver tid kontakte 3bustilbud.dk med anmodning om at rette de fejl, som du ikke selv kan på din profil.

3bustilbud.dk er dataansvarlig I forhold til dine stamdata, som du skal indtaste for at oprette en kundeprofil, jf. persondataloven. Alle andre data du selv valgfrit indtaster, er du selv dataansvarlig for og 3bustilbud.dk er databehandler jf. persondataloven.

Følgende oplysninger er nødvendige for at oprette en patientprofil på 3bustilbud.dk.: Telefon, e-mailadresse, navn og postnummer. Formålet med at registrere nævnte oplysninger er at levere tilbud til dit ønskede bustur.

10. Ansvar

10.1 Ansvarsbegrænsning

3bustilbud.dk påtager sig ikke yderligere ansvar, end hvad 3bustilbud.dk er forpligtet til efter dansk ret.

3bustilbud.dk tilstræber sig på altid være online og til tjeneste. Der kan dog forekommer situationer, hvor dette ikke er muligt. Herunder ved vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer eller sikkerhedsmæssige årsager.

3bustilbud.dk er udelukkende formidler af informationer, herunder indhentelse og afgivelse af tilbud kunde og busselskab imellem. 3bustilbud.dk fraskriver sig alt ansvar, herunder erstatningsansvar for sådan formidling. 3bustilbud.dk er ikke selv involveret I transaktionerne, hvor en kunde får udført en opgave, i henhold til et givent tilbud. 3bustilbud.dk fraskriver sig dermed ethvert ansvar for busture der ikke er gået efter hensigten.

3bustilbud.dk er under alle omstændigheder ansvarsfri ved omstændigheder som 3bustilbud.dk ikke er herre over(force majeure) f. eks. Men ikke begrænset til: strejke, lockout, krig, valutarestriktioner, computervirus, hacking, systemfejl og –udfald, forbud mod import/eksport, energiudfal m.m.

10.2 Ansvar og spærring ved misbrug

Du kan blive ansvarlig for andres uberettigede anvendelse af din adgangskode til din konto i overensstemmelse med de regler og begrænsninger, som følger af Betalingsmiddellovens § 11.

3bustilbud.dk forbeholder sig retten til at spærre din konto i følgende tilfælde; når du meddeler support, at du har mistanke om uberettiget misbrug af din adgangskode, hvis 3bustilbud.dk har anledning til at tro, at din profil er udsat for misbrug. Profilen vil blive genåbnet, så snart 3bustilbud.dk har sikkerhed for, at der ikke er tale om misbrug.

11. Misligholdelse af betingelser

Vi forbeholder os retten til uden varsel at slette dig som bruger på 3bustilbud.dk, såfremt du misligholder nærværende betingelsers vilkår. Hvis du slettes som bruger på grund af misligholdelse, er 3bustilbud.dk endvidere berettiget til at lukke din konto.

12. Ændring af disse vilkår

3bustilbud.dk forbeholder sig retten til ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. Ved ændringer vil 3bustilbud.dk varsle minimum 30 dage før. Ændringsvarsel sendes til din mail eller beskedsystem på 3bustilbud.dk